Uddannelsesleder

Uddannelsesleder til Absalon

Stillingen er besat

 

 

Uddannelsesleder til diplomingeniøruddannelse i bioteknologi

Vil du være en del af den rivende udvikling, som pågår i Kalundborg? En udvikling, der både sker ved virksomhederne og Absalon, samt ved at andre videregående uddannelsesinstitutioner etablerer sig i Kalundborg.

Som uddannelsesleder for diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi bliver du en del af den symbiose-ånd, der, kombineret med høj faglighed, er grundlaget for den succes, som Professionshøjskolen Absalons diplomingeniøruddannelse i Kalundborg er. En succes, som er båret frem af det ultratætte samarbejde mellem uddannelsen, virksomheder og øvrige eksterne interessenter, der er kendetegnet for Kalundborg og regionen. 

Du skal sammen med medarbejdere, lederkolleger og fællesfunktioner sikre og udvikle en attraktiv diplomingeniøruddannelse, et nært og inspirerende studiemiljø og et stærkt fagligt undervisningsmiljø. Du vil med din egen viden og erfaring, sammen med dine medarbejdere, præge udviklingen i partnerskab med virksomheder og øvrige eksterne interessenter. 

Vi bor i et nyt spændende campusbyggeri med undervisningslokaler, laboratorier og fællesområder, som afspejler ønsket om et nært studiemiljø, hvor underviserne kender og engagerer de studerende i kurser, projekter og laboratoriearbejde. Alt med øje for professionelle og faglige kompetencer til gavn for de studerendes fremtidige karrierer, og i et lokalområde, hvor der om få år vil være endnu flere uddannelsesaktiviteter. 

Du bliver leder af et team af medarbejdere, der er vidende og engagerede både fagligt og didaktisk. Vi brænder for at skabe optimale rammer for de studerendes læring. 

Diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi udbydes på både dansk og engelsk. Undervisnings- og studiemiljøet har derfor et stærk internationalt præg. 

Din profil
For at komme godt fra start, er det vigtigt, at du er civilingeniør, alternativt naturfaglig kandidat, inden for kemi og bioteknologi, gerne med en ph.d. og/eller erhvervserfaring inden for bioteknologifeltet. Det gør dig i stand til, at du kan sparre med dine undervisere i forhold til deres varetagelse af undervisningen, uden nødvendigvis at have dybt kendskab til alle fagområder. Herudover kan du se dig selv i følgende: 

Indsigt i uddannelsen. Du har indsigt i ingeniøruddannelse og undervisning, gerne inden for studie- eller uddannelsesledelse. Dit arbejde med udvikling af undervisning og projekter gør dig i stand til at omsætte læringsmål fra bekendtgørelser til konkrete uddannelsesaktiviteter. Herudover kan du bidrage visionært til faglig og didaktisk udvikling af en uddannelse gennem ny viden fra udvikling og forskning såvel som inden for fagområdet. 

Kendskab til brobygningsaktiviteter i forhold til ungdomsuddannelser, og bidrager gerne med præsentation af uddannelsen både i dansk og international sammenhæng. 

Forskning og udvikling. Du har øje for forsknings- og udviklingsområder samt samarbejde, som kan bidrage til den løbende faglige udvikling af uddannelsen. Du har selv arbejdet med forskning og udvikling, enten i en virksomhed eller en uddannelses-/vidensinstitution, og har meget gerne også erfaring med projektansøgning. 

Ledelse. Du har arbejdet med ledelse enten direkte eller som projektleder – gerne suppleret med relevant lederuddannelse og personaleledelse. Du er visionær og innovativ ift. didaktisk, faglig og ledelsesmæssig kvalitetsudvikling og så har du personlig gennemslagskraft og integritet. 

Derudover forventer vi os, at du:

  • er god til at kommunikere på såvel dansk og engelsk i tale og skrift.
  • er analytisk stærk og kan planlægge og prioritere på kort og på lang sigt i en kompleks hverdag.
  • kan lide at skabe resultater i samarbejde med andre, og er god til at forene forskellige interesser.

Dine arbejdsopgaver
Du er personaleleder for 13 medarbejdere, der primært er lektorer og adjunkter. Dit ansvar omfatter bl.a. løbende koordinering og dialog knyttet til undervisningsopgaver, samt didaktisk- og faglig kompetenceudvikling. Derudover er dine arbejdsopgaver primært: 

Drive og udvikle uddannelsen. Du skal følge op på og udvikle den pædagogiske og faglige kvalitet, samt indholdet i uddannelsen. Herunder løbende revision af kurser og studieordning, så den teknologiske udvikling og prioritering afspejles. Du skal gå forrest med at fastholde og udvikle det tætte samarbejde med virksomheder og øvrige eksterne interessenter i uddannelsesudvalg og andre fora. Det er også din opgave at forfølge muligheder for efter- og videreuddannelse, samt forsknings-og udviklingsaktiviteter. 

Dialog med studerende. Du har løbende dialog med de studerende, hvor endnu en vigtig opgave er at få de nye studerende godt om bord. Du medvirker til at sikre aftaler med virksomheder om praktik og bachelorprojekter, og du har dialog med studerende om dispensationssager og individuelle studieplaner. Herudover medvirker du, når vi udvikler og gennemfører rekrutterings- og brobygningsmateriale, samt aktiviteter – ikke mindst i forhold til international rekruttering af studerende. 

Driftsopgaver som opgavefordeling, skemalægning og prøveplaner, økonomisk ansvar og opfølgning inden for et givet investerings- og omkostningsbudget, er også noget af det, du skal beskæftige dig med.  Herudover sørger du for, at der sker opfølgning på kvalitetsnøgletal. 

Du får arbejdssted på vores nye campus i Kalundborg, men skal forvente en del kørsel til Absalons øvrige campusser og samarbejdspartnere. 

Dine kolleger
Centre for Engineering and Science udbyder uddannelserne; diplomingeniør i bioteknologi og i maskinteknologi, samt uddannelserne til bioanalytiker og radiograf. Centret har også en række efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Du bliver en del af ledelsen for Centre for Engineering and Science sammen med centerchefen og dine tre uddannelseslederkolleger, som er lokaliseret i henholdsvis Kalundborg og Næstved. 

Du skal samarbejde tæt med kolleger fra Absalons fællesfunktioner, blandt andet inden for uddannelse, kommunikation og studieliv samt HR og Organisation. 

Vi værdsætter godt humør, viljen til samarbejde og pionérånd. Vi kan lide at løse opgaverne i fællesskab og værdsætter høj faglighed, ordentlighed og ærlighed. 

Sådan ansøger du

  • Ansættelse sker efter gældende cirkulære om aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.  Det årlige lønniveau er på ca. 630.000 kr. ekskl. pension.
  • Stillingen er på fuld tid og vi vil gerne have at du begynder senest den 1. februar 2024.
  • Hvis du har nogle spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Centerchef Conni Simonsen
  • Ansøgning og relevante bilag sendes via vores rekrutteringssystem her eller ved at klikke på ”Søg stillingen” til højre på denne side senest den 8. december 2023.
  • Vi forventer at afholde første ansættelsessamtale den 14. december 2023 og anden samtale den 18. december 2023.

Vi ønsker, at medarbejderstaben afspejler det omgivende samfund, og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund til at søge stillingen.

Om Absalon
Professionshøjskolen Absalon er Region Sjællands største uddannelsesinstitution, hvor vi med vores 13 uddannelser uddanner samfundets professionelle til både erhvervslivet og den offentlige sektor. Vi er fordelt på i alt syv campus.

Vores ambition er at bidrage til øget velfærd og vækst i Region Sjælland gennem fremragende uddannelser og rollen som regional udviklingspartner. Vores studerende og samarbejdspartnere er det ubestridte centrum for vores arbejde, lige som vi lægger vægt på at være en rigtig god, fællesskabsbaseret og udviklende arbejdsplads.

Vi er 800 medarbejdere, vi har 9.000 studerende på vores grunduddannelser og vi efter- og videreuddanner 3.500 kursister hvert år.

Til top
Skriv eller ring til os i dag
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.